English | Norsk

Privacy Policy for the mobile app Telavåg 1942

Date: November 17, 2018

Owner of app

The app is developed and made public by Centre for New Media, Western Norway University of Applied Sciences, in cooperation with The North Sea Traffic Museum.

Geolocation data

The app uses geolocation data from the user's device to determine the geographical location of the users. The purpose of this is to present content relevant to where the user is located geographically.

If the user employs the "Directions" feature, the geographical location of the user will be transmitted to Google Directions API. Otherwise, the geolocation data used is never transmitted to anyone or stored in any way.

Data collection

If the user employs the "Directions" feature, the geographical location of the user will be transmitted to Google Directions API. In any other case the app does not collect, transmit or store any data from the user of any kind.

Personvernerklæring for mobilapplikasjonen Telavåg 1942

Dato: 17. November, 2018

Eigar av app

Applikasjonen er produsert og publisert av Senter for nye medier, Høgskulen på Vestlandet, i samarbeid med Nordsjøfartmuseet.

Lokasjonsdata

Applikasjonen brukar lokasjonsdata frå eininga til brukaren for å anslå den geografiske posisjonen til brukaren. Føremålet med dette er å presentere innhald som er relevant for brukaren si geografiske plassering.

Dersom brukaren nyttar seg av "Vegvisar"-funksjonen, vil den geografiske posisjonen til brukaren bli sendt til Google Directions API. Lokasjonsdata blir ellers ikkje sendt til nokon eller lagra på nokon måte.

Datainnsamling

Dersom brukaren nyttar seg av "Vegvisar"-funksjonen, vil den geografiske posisjonen til brukaren bli sendt til Google Directions API. I alle andre tilfelle samlar ikkje applikasjonen inn, sender frå seg eller lagrar data frå brukaren.